Server Has Been Opened

RULESFiecare jucător este obligat să raporteze imediat administrației  toate contravenienții și încălcările, toate erorile grave și bug-urile.

Garanția de performanță a proiectului de joc.
Proiectul nostru de joc este gratuit și demonstrativ. Administrația nu garantează funcționalitatea deplină a anumitor aspecte ale jocului și, de asemenea, nu garantează corecțiile acestora. 

Administrația poate opri, reporni sau modifica serverul fără nicio notificare.Vom face tot ceea ce îi stă în putere pentru a menține serverul în funcțiune. Cu toate acestea, pentru a îmbunătăți și modifica serverul nostru, poate fi nevoie uneori de repornire sau de închidere temporară. Cu toate acestea, vă vom informa despre întreținerea planificată pe site.